• O Kancelarii

    O Kancelarii


W ramach świadczonych usług, Kancelaria zapewnia szybką i rzetelną obsługę, wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań. Zespół Kancelarii cechuje się zaangażowaniem oraz doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Zapewniamy całkowitą poufność w zakresie wykonywanych czynności. Podczas wykonywania obsługi prawnej, Kancelaria zapewnia bezwzględne zachowanie w tajemnicy informacji oraz dokumentów otrzymanych od Klienta.

Kompleksowość świadczonych usług zapewnia stała współpraca z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami oraz komornikami.

Poznaj zakres działaności Kancelarii

Zespół Kancelarii współtworzą kompetentni i doświadczeni prawnicy o różnych specjalizacjach:

  • adwokat Andrzej Złoch,
  • adwokat Paweł Wojciechowicz,
  • adwokat Maciej Walczak.

Ponadto merytoryczne wsparcie w codziennej pracy adwokatów zapewniają współpracownicy.


Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania, w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym od każdej dokonanej w sprawie czynności.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest indywidualnie z Klientem, w zależności od zakresu i częstotliwości świadczonej obsługi prawnej.